Persian Music

برنامه های موسیقی ایرانی

رادیو مهر همه روزه از ساعت دوازده نیمه شب تا ساعت دو بعدازظهر بدون توقف موسیقی پخش می کند
و غیر از این سه برنامه دیگر موسیقی به شرح زیر را تقدیم شنوندگان عزیز می نماید

برنامه آوای عود: آهنگهای متنوع ایرانی از ساعت چهار تا پنج عصر
برنامه گلچین: گزیده ترانه های قدیمی از ساعت هشت تا ده شب
برنامه نغمه چنگ: گزیده موسیقی سنتی ایرانی از ساعت یازده تا دوازده شب