Koodakaneh

برنامه شعر و داستان كودك

كودكانه برنامه شعر و داستان كودك توسط روابط عمومي بنياد خیریه طباطبایی برای کودکان تهيه شده و پخش مي شود. بنياد خيريه طباطبايي براي كودكان با هدف کمک به رشد و پویایی کودکان نیازمند و ارتقاء سطح زندگی آنها در زمینه‌ها مختلف، با مهیا کردن امکانات آموزشی، پرورشی، بهداشتی، فرهنگی و مالی برای کودکان نیازمند بخصوص از طریق تاسیس مراکز بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و نشر کتاب و غيره فعاليت مي كند و اين برنامه را با هدف ترويج زبان فارسي و فرهنگ غني ايران زمين و ارايه آموزش بخصوص آموزه هاي زندگي همراه با ايجاد سرگرمي به كودكان ايراني سراسر دنيا تهيه مي نمايد. با توجه به نیاز مخاطبین خردسال اين برنامه بیشتر شعرها و استعاره های آن به گونه ای ساده و گاه فانتزی است. این برنامه بیشتر به کوشش خردسالان ایران زمین شکل گرفته است و لذا حمایت و تشویق شما را میطلبد. خردسالانی که بعضی از آنها هنوز سرزمین آباد و اجدادیشان را ندیده اند ولی این چیزی از علاقه ی پدر و مادرانشان برای اینکه آنها را به زبان شیرین فارسی آشنا کنند نکاسته است . به حدی که خواسته اند تجربه های شیرین خواندن و شنیدن به زبان فارسی را از این رادیو به گوش هم زبانانشان برسانند تا شاید مروجانی هر چند کوچک برای زبان تمدنی بزرگ باشند و پنجره ای به جهان خواندن و نوشتن زبان فارسی. لذا هر کودک علاقمندی به زبان فارسی یکی از همکاران ما خواهد بود و پیشنهادات و انتقادات شما بی شک چراغ راه ما. با ما مكاتبه نماييد

 
 
قصه های ماندگار