برنامه های فرهنگی و ادبی

رادیو مهر صدای ایرانیان استرالیا

رادیو مهر صدای ایرانیان استرالیا با هدف ترويج زبان فارسي، فرهنگ، هنر، موسیقی و ادبیات ايران ايجاد گرديده و فعاليت مي كند. رادیو مهر در تمامی ساعات شبانه روز روی شبکه اینترنت پخش می شود و از طریق این وب سایت قابل شنیدن است

برنامه های موسیقی ایرانی

Home


On air: Adab va Falsafe
Duration: 2200 to 2300

Radio Mehr