برنامه های ادبی و برنامه کودک

 • شاهنامه خوانی

  ساعت دو و نیم و هشت و نیم صبح و عصر
 • شعر و داستان کودک

  ساعت دوازده و نیم و شش و نیم صبح و عصر
 • جنگ شعر پارسی

  ساعت دوازده و بیست و شش و بیست صبح و عصر
 • سرود ایران جوان و شروع برنامه

  شش صبح و دوازده ظهر و شش عصر و نیمه شب

رادیو مهر صدای ایرانیان استرالیای غربی

رادیو مهر صدای ایرانیان استرالیای غربی با هدف ترويج زبان فارسي، فرهنگ، هنر، موسیقی و ادبیات ايران ايجاد گرديده و فعاليت مي كند. رادیو مهر در تمامی ساعات شبانه روز روی شبکه اینترنت پخش می شود و از طریق این وب سایت قابل شنیدن است

برنامه های موسیقی ایرانی

Home


On air: Naghmeh Chang
Duration: 2301 to 2357

 

Radio Mehr